((موسسه حقوقی مهر ایرانیان))

گروه وکلای مجرب و قضات بازنشسته و کارشناسان ارشد مالیاتی

امور حقوقی

قراردادها، ارث، وصول مطالبات، چک، شرکت‌ها، کیفری، خانواده

امور ملکی

تخصص ویژه در امور ملکی، ثبتی، مشاعی و وقف

امور مالیاتی

کارشناسان مجرب در امور کاهش مالیات قطعی در هیات های بدوی و تجدید نظر مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری