الزام به تنظیم سند رسمی

شما برای تغییر مالکیت و یا انتقال مالکیت زمین و ملک موردنظر خود به واسطه‌ی سند عادی و سند رسمی می‌توانید به‌راحتی این‌کار را به‌صورتی کاملاً اصولی انجام دهید، سند رسمی همان‌گونه که از نام آن پیداست بدون‌شک در یک دفتر کاملا رسمی تنظیم شده است و به‌همین خاطر به این نوع سند، سند رسمی گفته می‌شود و جزء سندهای بسیار معتبر شناخته و استفاده می‌گردد.

 اما یک سند کاملاً عادی که بین دو شخص نوشته و منعقد می‌گردد جزء اسناد عادی هستند که شما عزیزان نباید اعتبار و ارزش سند رسمی را به‌هیچ‌عنوان با سند عادی برابر بدانید، البته با توجه به تبصره ومواد قانون و هم‌چنین تجربه‌ی بهترین وکیل ملکی این نکته را همیشه مدنظر داشته باشید که سند رسمی  از ارزش بالاتری در هر شرایطی برخوردار است و زمانی‌که شما از یک ملک و یا زمینی سند رسمی داشته باشید بدون‌شک و هیچ‌گونه‌ تردیدی مالکیت سند متعلق به فرد است.

با وجود اعتبار و ارزش بالای سند رسمی کاملاً طبیعی است که افراد برای مالکیت ملک و زمین خاصی از این نوع سند استفاده نکنند؛ چرا که برخی تنها برای الزام به تنظیم سند رسمی از یک سند عادی استفاده می‌کنند که برای انتقال مالکیت املاک و اموال وجود سند رسمی بسیار نکته مهم می‌باشد.

 توجه داشته باشید که قول‌نامه که به تعهدات خاص دو طرف اشاره می‌کند پایه و اساس الزام به تنظیم سند رسمی را مشخص و محکم می‌کند؛ چرا که یک خریدار و فروشنده زمانی‌که مایل به انجام معامله هستند به واسطه‌ی قولنامه و قرارداد بین خود شرایط موجود یک‌دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهند که الزام به تنظیم سند رسمی یکی از موارد مهم در مورد شرایط قول‌نامه می‌باشد.

بدین‌ترتیب الزام به تنظیم سند رسمی باعث می‌شود تا مالکیت اصلی مشخص شود که البته متاسفانه یکی از مشکلات عمده را در معاملات خرید و فروش خصوص ملک و زمین این مسئله می‌توان عنوان کرد که برخی از فروشندگان برای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نمی‌کنند که البته برخی از افراد حتی با دریافت ثمن‌معامله متاسفانه الزام به تنظیم سند رسمی نمی‌باشند.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 به این نکته توجه داشته باشید مراحل خاصی برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد شما در مرحله‌ی اول باید دو نکته را در نظر بگیرید:

 نکته اول: این است که فروشنده و خریدار در انعقاد سند عادی بین خود یک تاریخ خاص را برای تنظیم سندرسمی برای انتقال مالکیت در نظر گرفته‌اند و برسرآن توافق کرده‌اند. اما نکته‌ی دوم: تاریخ برای تنظیم سند رسمی به‌واسطه‌ی خریدار و فروشنده معلوم و مشخص نشده است، اما با توجه به هر دو نکته فردی‌که درخواست تنظیم سند رسمی را دارد، باید در دفترخانه حاضر شود و فردی که قرار است انتقال مالکیت را انجام دهد از حضور خود سرباز زند به‌واسطه‌ی گواهی عدم حضور که خواهان به‌راحتی از دفترخانه و یادادگاه طلب کرده است، خوانده مجبور به‌مراجعه به دفترخانه می‌شود و اصولاً فروشنده باید بداند که برای الزام به تنظیم سند رسمی باید به تعهداتی که در قولنامه منعقد شده است، عمل نماید و این نکته را به‌خاطر بسپارید که دادگاه به‌صورت کاملا واضح از مالک می‌خواهد که نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی هر چه زودتر مراحل کار را شروع کند.

 البته در حالت عادی خریدار بداند که فروشنده واقعا قصد الزام به تنظیم سند رسمی را دارد یا خیر؛ اما سندعادی و قول‌نامه زمانی نوشته می‌شود که دو طرف رضایت و اهلیت کامل را داشته باند.

به همین دلیل است که نادیده گرفتن این شروط می‌تواند مشکلات زیادی را برای مالک به‌وجود آورد حتی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به‌گونه‌ای است که باید هزینه‌ی تنظیم سند نیز کاملاً مشخص شود که بر عهده‌ی کدامین فرد می‌باشد.

 متاسفانه بسیار مشاهده شده است که برخی از افراد به‌عنوان مالک سند شروط و تعهدات قول‌نامه و سند عادی را قبول نداشته و در این‌صورت خواهان باید نسبت به‌اثبات شروط سند عادی و قول‌نامه به فکر چاره باشد که در این‌جا اگر شاهدی در کار باشد می‌تواند برای اثبات گزینه‌ی مناسبی به‌شمار آید.‌

نتیجه الزام به تنظیم سند رسمی در صورت بی‌اعتنایی خوانده برای انجام این‌کار

متاسفانه برخی از افراد که به‌اعتبار سندرسمی توجهی ندارند با این موضوع آشنا نیستند، که اگر طبق روال عادی الزام به تنظیم سند رسمی توجهی نداشته باشند دادگاه می‌تواند ضمن مهلتی که به‌خوانده می‌دهد در صورت بی‌اعتنایی وی از نماینده خود بخواهد که الزام به تنظیم سند رسمی  و انتقال آن‌را انجام دهد و در این شرایط الزام به تنظیم سند رسمی به‌واسطه‌ی امضای نماینده دادگاه انجام می‌گردد.

 اما توجه داشته باشید عزیزانی که متاسفانه با این مشکل روبه‌رو هستند شایسته و معقولانه است، برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی از یک وکیل ملکی ماهر و با تجربه کمک و مشاوره بگیرند، به این دلیل که الزام به تنظیم سند رسمی یک پروسه‌ی بسیار طولانی و پیچیده می‌باشد که تنها یک فرد متخصص و با سابقه می‌تواند از حق شما دفاع نماید.

شرایط صحت یک قول‌نامه و سند عادی

در مورد الزام به تنظیم سند رسمی اصولاً موارد خاصی باید لحاظ شود که شما در هنگام تنظیم سند باید رضایت دوطرفه برای قرارداد را مدنظر داشته باشید؛ چرا که نارضایتی می‌تواند مشکلات بسیاری را در آینده برای هرکدام از افراد ایجاد کند.

 سعی کنید در سند عادی و یا قول‌نامه موضوع معامله‌ی خود را در قرارداد به‌خوبی و به‌صورت کاملاً شفاف مشخص کنید؛ چرا که مشروعیت و موضوعیت جز‌به‌جز معامله باعث می‌شود تا صحت انجام معامله‌ی شما به‌نحو احسن روشن شود و این نکته را به خاطر داشته باشید که تاریخ را به‌هیچ عنوان در سند عادی و یا قول‌نامه نادیده نگیرید.

انحصار وراثت برای الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی حتی اگر با فوت فروشنده یا خریدار روبه‌رو شود باید نسبت به‌انجام الزام به تنظیم سند رسمی به‌شکل ویژه‌ای به‌واسطه‌ی وکیل ملکی باتجربه وارد کار شوید و در هنگام انحصار وراثت الزام به تنظیم سند رسمی  نیز انجام می‌شود؛ چراکه برای سند رسمی هویت باید احراز شود و انحصار وراثت به‌صورت کاملاً ضروری لازم می‌باشد.

 در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی دعواهای خاصی همان‌گونه که گفته شد وجود دارد که در برخی از این دعواها متاسفانه خریدار متوجه می‌شود که فروشنده حتی مالک اصلی و واقعی ملک و زمین مورد معامله نیست، که در این‌جا خریدار می‌تواند به‌واسطه‌ی وکیل ملکی تنظیم دادخواست شکایت خود را به‌دادگاه ارائه دهد و باید برای این‌کار از وکیل ملکی مشاوره و کمک بگیرد.

اهمیت وکیل ملکی برای الزام به تنظیم سند رسمی

 به این دلیل که افراد خود به تنهایی نمی‌توانند از پس پیچیدگی‌های دادگاه و پروسه‌ی زولانی پرونده  بر بیایند و به‌همین خاطر اهمیت وکیل ملکی بیش از پیش مشخص می‌شود اما در برخی از شرایط متاسفانه ملک و یا زمین مورد نظر در رهن بانک وجود دارد، که خریدار فک رهن را می‌تواند از دادگاه طلب نماید و برای الزام به تنظیم سند رسمی باید تمام پیچیدگی‌ها از قبل رفع شده باشد، اما متاسفانه پیچیدگی‌های الزام به تنظیم سند رسمی باعث می‌شود تا برخی از افراد با دلسردی در روند پرونده روبه‌رو شوند که با وجود وکیل ملکی این دلسردی به سرعت رفع می‌گردد.